Udvikling

Udvikling

Er din virksomhed klar til fremtiden?

Vi stiller skarpt på markedsvilkår og sikrer, at din virksomhed er på rette spor gennem coaching, ligesom vi arbejder med kompetence mapping, organisationsudvikling og succession planning.

Coaching for ejere

Vi tager udgangspunkt i din virkelighed. Har du sat det rigtige hold ud fra bl.a. markedsvilkår, kerneopgaven, samspillet med den øvrige organisation, motivationer og ambitioner?

Vi kigger på din virksomhed på både kort og langt sigt. Det kan fx omhandle partnerstruktur, værdiafklaring og fusion. Vi tager udgangspunkt i nuet og sætter retning for fremtiden, så din virksomhed kan udfolde sit potentiale og imødegå forandringer bedst muligt.

Teamcoaching

Teamcoaching handler om at arbejde med teamets identitet, rolle, sammensætning, styrker og samarbejde. Er processerne effektive? Hvordan er overleveringerne? Hvordan løser vi konflikter, og bruger teamet hinanden rigtigt? Hvordan er samarbejdet med øvrige afdelinger?

Gennem teamcoaching og profilværktøjer sætter vi fokus på teamets dynamikker, kompetencer, begrænsninger og muligheder for at understøtte processerne og sætte retning på teamets videre udvikling.

Organisationsudvikling

Vi rådgiver om organisationens sammensætning og afdækker, hvad der er brug for lige nu og på længere sigt. Vi deltager gerne i strategiprocesser og bidrager til at skabe organisationsændringer.

Måske står du for at skulle skabe en kulturændring. Gennem dialog og rådgivning kaster vi lys over, hvilke værdier vi skal værne om, hvad der kræver fornyelse, og hvordan kulturen skal se ud i hverdagen. Og vi arbejder med, hvordan vi flytter organisationen og sikrer følgeskab til kulturændringen, så den rent faktisk gør en forskel.

Succession planning

Hvor sårbar er din forretning? Kender du nøglemedarbejderne og de kritiske positioner? Og ved du, hvordan de kan styrkes? Med succession planning og talentudvikling sikrer du din virksomhed ved at sørge for, at kompetencer, viden og motivation ikke forsvinder.

Vi arbejder med strukturen bag nøglemedarbejdere og kritiske positioner, og vi hjælper med at afdække, hvor vi kan hente relevant motivation, kompetence og viden andetsteds i organisationen, og klæder gennem coaching og evt. uddannelse medarbejderne på til det. På den måde mindsker vi den forretningsmæssige sårbarhed, støtter menneskelig udvikling og fastholder værdifuld viden.

Skal vi sætte retning for fremtiden?

Få værdifuld rådgivning, der tager udgangspunkt i din situation med en fortrolig sparringspartner, der nysgerrigt og respektfuldt afdækker muligheder, potentialer og begrænsninger.
This is a staging enviroment