Fastholdelse

Fastholdelse

Er dine medarbejdere engagerede?

Fastholdelse af medarbejdere og understøttelse af motivation er klassiske HR discipliner, som vi har stor erfaring i at eksekvere og udvikle.

Fordelen ved et HR årshjul

Med et HR årshjul kan vi sætte de klassiske HR koncepter i spil i virksomheden på en måde, der understøtter udviklingen kontinuerligt. Vi arbejder rutineret med udviklingssamtaler for medarbejdere, ledere og teams og 1:1 samtaler inden for alle områder.

HR Årshjulet kan også indeholde performance reviews, fast rul for rekruttering af elever og lærlinge, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, check-in på overenskomst eller målrettede trivselsundersøgelser- og indsatser i hele eller dele af forretningen. Årshjulet tilpasses og skræddersyes til din virksomhed for at understøtte den eksisterende strategi.

Få styr på processerne

Et Partnerskab kan også handle om at skabe gode og trygge processer for de administrative HR opgaver som fraværshåndtering, udarbejdelse af kontrakter og opsigelser, løn- og bonusstrukturer, sygesamtaler etc. Vi er behjælpelige med at udarbejde politikker, personalehåndbog og yder sparring på al gængs personalejura.

Gode processer skaber tryghed for alle medarbejdere i kraft af forudsigelighed. Med et Partnerskab kan vi enten igangsætte, aflaste eller drive processerne i forhold til jeres behov.

Ledersparring på den
daglige praksis

I modsætning til ledercoaching som har et fremtidsorienteret sigte, er ledersparring fokuseret på konkrete udfordringer i den daglige praksis. Her får du en fortrolig, erfaren og løsningsorienteret sparringspartner, der arbejder med udfordringerne fra flere vinkler.

Udfordringerne kan handle om alle aspekter af lederskabet. Måske har du en medarbejder, der ikke performer eller trives? Måske fungerer samarbejdet i dit team ikke optimalt? Måske lykkes du ikke, som du ønsker i din opgavedelegering, kommunikation eller konfliktløsning? Uanset udfordringen støtter vi gennem rådgivning dig til at kunne håndtere det.

Anett Egsgaard

Bliv bedre til at fastholde kompetencerne

Få de rigtige værktøjer og erfarne sparringspartnere til at sikre, at du får det optimale ud af din organisation.

This is a staging enviroment